เวลาให้บริการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.30 - 16:30 น. ปิดวันอาทิตย์

Online Classes ห้องเรียนออนไลน์

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่ง ยังหมายถึง การเรียนผ่านเว็บไซต์

Read More

Scholarship ทุนการศึกษา

เพราะเรารู้ว่าเรื่องของทุนการศึกษา เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ของเยาวชนอย่างที่สุด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป

Read More

E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิตอล

Read More

Trending Courses หลักสูตรที่มาแรง!!

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่ใช่เพียงการผลิตตามตำรา บทเรียน หรือประสบการณ์ของครูผู้สอนเท่านั้น แต่ต้องทำให้มีสมรรถนะ ทักษะตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลิตบัณฑิตอาชีวะที่มีทักษะศตวรรษที่ 21

Read More

เปิดโลกใหม่ ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์

ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ)

นักเรียน ม.6 และปวช. ทุกคน
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร กำลังเปิดรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.ทุกสาขา
เข้าศึกษาต่อ ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ)
ซึ่งเป็นความร่วมมือ (MOU) กันระหว่างประเทศไทย(วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม) กับ ประเทศจีน(วิทยาลัยฝูโจว โปลีเทคนิค)
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Co-Certificate จบแล้วได้ 2 วุฒิการศึกษาคือ
- วุฒิการศึกษาของไทย (วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม) สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- และวุฒิการศึกษาของจีน (วิทยาลัยฝูโจว โปลีเทคนิค) สาขาอากาศยานไร้คนขับ
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างเรียน
- มีหอพักในวิทยาลัยฯ ฟรี (ทั้งของไทยและจีน)
- มีเงินสมทบค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนเป็นรายเดือน ขณะศึกษาอยู่ในประเทศจีน
สนใจติดต่อ อ.สรวิชญ์ชัย 095-624-1995
หรือเว็บไซต์ตาม QR-Code ในใบโบชัวร์ที่แนบมา ดูน้อยลง
image

สิ่งที่ผู้คนพูด

สมัครเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ประสบการณ์ 20 ปีในด้านการศึกษา

....

0

ครูที่ผ่านการรับรอง

0

นักศึกษาที่ลงทะเบียน

0

ชั้นเรียน

0

ส่วน

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

.......

 • Online Course Facilities

  ระบบการค้น...

 • Modern Book Library

  ห้องปฏิบัต...

 • Be Industrial Leader

  เตรียมความ...

 • Programming Courses

  หลักสูตรฐา...

 • Foreign Languages

  ความร่วมมื...

 • Alumni Directory

  ข้อมูลผู้ป...

ขอเรียนฟรี

+66-2416-5806